Siirry sisältöön

Uusi alku: Jälleenrakennuksen mielenterveysstrategiat

Huippukokouksen ohjelma paneutuu mielenterveyden jälleenrakennustyöhön pandemian jälkeen sekä kriisiaikoihin liittyvän itsemurhien ehkäisyn Pohjoismaissa. 

Mielenterveyttä tukevat yhteiskunnalliset toimet ovat osa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustuksia. Koronapandemia, ilmastokriisi ja muut aikamme suuret yhteiskunnalliset haasteet ovat nostaneet esille tarpeen huolehtia väestön henkisestä kriisinkestävyydestä ja mielenterveyden edistämisestä. Henkinen kriisinkestävyys on kriittinen yhteiskunnan toiminnalle ja heijastuu yksilöiden ja yhteisöjen kykynä kestää kriisitilanteiden paineita ja toipua niistä.

Mielenterveyden huippukokouksen tavoitteena on nostaa esille yhteiskunnallisia toimia, jotka edistävät mielenterveyttä, luovat henkistä kriisinsietoa ja vahvistavat pohjoismaisia hyvinvointivaltioita.

Huippukokous tarjoaa tilaisuuden pohjoismaisille asiantuntijoille, päättäjille, tutkijoille, kokemusasiantuntijoille ja virkamiehille tavata mielenterveyden edistämisen parissa. Huippukokous järjestetään hybriditapahtumana, johon on mahdollista osallistua paikan päällä Helsingissä tai verkon välityksellä.

#norden2021